MANAGEMENT  >>  Chairman
 
මහින්ද මඩිහහේවා මහතා
සභාපති/ප්‍ර.වි.නි
සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලය
මහින්ද මඩිහහේවා මහතා කොළඹ ලංකා විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධරයෙකි.  උපාධිය ලබා ගැනීමෙන් පසු කම්කරු නිලධාරියෙකු වශයෙන් 1967 දී කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයට බැඳුනු මඩිහහේවා මහතා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I වන පන්තියේ නිලධාරියෙකුව සිටියදී කම්කරු කොමසාරිස් ධූරයට අන්තර්ග්‍රහණය වෙමින් උසස්වීම් ලැබීය.  පසුව කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් පදවියට පත්වූ ඒ මහතා අවසානයේදී කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත් කෙරිණි.  2010 නොවැම්බර් මස 24 වන දින දක්වා මඩිහහේවා මහතා එම ධූරය හෙබවූ අතර, ස්වකීය ධූර කාලය තුළ වෘත්තීය ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාතික ආයතනය (NIOSH) සහ කම්කරු අධ්‍යයන කටයුතු පිළිබඳ ජාතික ආයතනය (NILS) පිහිටුවීමෙහිලා පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කළේය.

ඉන් අනතුරුව, 2010 දෙසැම්බර් මස 29 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන්ගේ ලේකම් කාර්යාලයේ ලේකම්වරයා හා සම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලෙසත් මහින්ද මඩිහහේවා මහතා පත් කරනු ලැබීය.  ඒ මහතා 2015 අප්‍රේල් මස 30 වන දින දක්වා එම තනතුරුවලට අයත් රාජකාරි ඉටු කරනු ඇත.  2015 ජනවාරි මස 23 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මේ දක්වා සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදලෙහි සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කරන මඩිහහේවා මහතා,  ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, ශ්‍රම වාසනා අරමුදල් මණ්ඩලය, ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව,  සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල,  ඛනිජ තෙල් ගවේෂණය පිළිබඳ කළමනාකරණ කමිටුව, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල සභාව සහ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක පාසල යනාදී විවිධ ආයතන රැසක සභාපති / අධ්‍යක්ෂ / සාමාජික වැනි තනතුරු හොබවා ඇත.  ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ද, නිපුණතා සංවර්ධනය, සේවා නියුක්තිය හා කම්කරු සබඳතා සඳහා වූ පර්ෂදයේ සම සභාපතිවරයා ලෙස ද ඒ මහතා ක්‍රියාකර ඇත. 

මඩිහහේවා මහතා සිය ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සඳහා ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ (ILO) ටියුරින් මධ්‍යස්ථානයේදී ද, ජිනීවාහි පිහිටි ජගත් කම්කරු සංවිධානයේද (ILO)  කම්කරු පරිපාලනය පිළිබඳ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක් හදාරා ඇති අතර,  ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානයේ (APO) සහ ජපාන ඵලදායිතා මධ්‍යස්ථානයේ (JPC) දේශීය අධ්‍යක්ෂවරයා‍ ලෙස සම්මන්ත්‍රණ ගණනාවකට ද සහභාගී වී ඇත.

1995 සිට 2010 දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුළ  ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර කම්කරු සමුළුව (ILC) නියෝජනය කර ඇති ඒ මහතා 2005 සිට 2008 දක්වා කාල සමය තුළ ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ පාලන මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස ද කටයුතු කර තිබේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන්ගේ ලේකම් කාර්යාලයේ ලේකම් / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී යන තනතුරට පත්වීමෙන් පසුව මඩිහහේවා මහතා ජාතික මානව සම්පත් සහ සේවා නියුක්ති ප්‍රතිපත්තිය සැකසීමේ කටයුතු ආරම්භ කරමින් ඊට මුල පිරීය. ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන්ගේ ලේකම් කාර්යාලයීය අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභා ගණනාවක ලේකම්වරයා ලෙස ද ඒ මහතා කටයුතු කරයි.

පෞද්ගලික අංශයට අයත් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ සහ රැකියා අපේක්ෂා කරන්නන්ගේ අවශ්‍යතාවලට සරිලන පරිදි ජාතික රැකියා සේවයක් බිහි කරමින් 1996 දී ඵලදායී ලෙස මානව සම්පත් ස්ථාපනය කිරීමේ සේවයක් (HRPS) සකසා එය ආරම්භ කිරීමද,  රැකියා මාර්ගෝපදේශන සහ ස්වයං රැකියා උපදේශන මධ්‍යස්ථානයක් 1999 දී පිහිටුවීමද,  කම්කරු පරිපාලනයට අයත් නීති බලාත්මක කිරීමේ සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සියලුම අංශ කාර්යක්ෂම අයුරින් සම්බන්ධීකරණය කිරීමද, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සමාජ සංවාද හා කාර්යස්ථාන සහයෝගිතා ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමද,  2009 දී මිනිස් බල හා සේවා නියුක්ති දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටුවීමද යන සන්ධිස්ථාන ඔහුගේ විශිෂ්ට කාර්ය සාධනයෙහිලා අන්තර්ගත වූයේය.

ජාතික ආර්ථික‍ය කෙරෙහි අතිශය වැදගත්කමක් සහිත ආයෝජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘතිවලට හා වෙනත් ව්‍යාපාර කර්තව්‍යයන්ට අදාළ ජාතික මට්ටමේ ප්‍රධාන කාර්මික ආරවුල් සම්බන්ධයෙන් සමාදානාත්මක හා කල් පවත්නා විසදුම් සලසා දීමේ සමථ උපදේශකයෙකු වශයෙන් මහින්ද මඩිහහේවා මහතා ඵලදායී මැදිහත්කරුවෙකුගේ කාර්යභාරයෙහිලා විශිෂ්ටත්වයට පත්වූවෙකි.

 
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.