முக்கிய அறிவிப்பு


     ETF E Services  ETF மின்னணு சேவைகள்

        மேலும்வாசிக்கவும் >>


 
 

2021.03.01
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபைக்கு 40 ஆண்டுகள்
Click here to enlarge
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபைக்கு 40 ஆண்டுகள் பூர்த்தியடைந்ததை முன்னிட்டு சுகாதார அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய மார்ச் 01 ஆம் திகதி நடைப்பெற்ற சர்வமத நிகழ்ச்சி.
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2021.02.22
இலங்கைப் பட்டய கணக்காளர்களின் அரச துறையான அரச நிதி கணக்காளர் சங்கத்தினால் ...
Click here to enlarge
இலங்கைப் பட்டய கணக்காளர்களின் அரச துறையான அரச நிதி கணக்காளர் சங்கத்தினால் (APFASL) ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வருடாந்த அறிக்கை விருதுப் போட்டியில் நியதிச்சட்ட சபைகள், ...
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2018.08.04
ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கு ஊ.ந.பொ.நி. சபையினால் புலமைப் பரிசில் வழங்குதல் – 2017
Click here to enlarge
ஒவ்வொரு வருடமும் புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடையும் ஊ.ந.பொ.நி. அங்கத்தவர்களின் 9000 பிள்ளைகளுக்கு ரூ. 15,000 வீதம் ஊ.ந.பொ.நி. சபையினால் புலமைப் பரிசில் வழங்கப்படுகின்றது
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2017.10.28
நுவரெலியா பிராந்திய அலுவலகம் திறப்பு
நுவரெலியா பிராந்திய அலுவலகம் இல 164 கண்டி வீதி, நுவரெலியா எனும் முகவரியில் 2017 ஒக்டோபர் 28 ஆம் திகதி கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2017.08.31
ஊந.பொ.நிதியத்தின் மேற்பார்வை முறை விண்ணப்ப (EISA) திட்டத்தை ஆரம்பித்தல்
வெளிக்கள மேற்பார்வை மற்றும் அமுலாக்கப் பணிகளை துரிதப்படுத்துவதற்கு நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2017.03.01
ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கு ஊ.ந.பொ.நி. சபையினால் புலமைப் பரிசில் வழங்குதல் – 2016
ஒவ்வொரு வருடமும் புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடையும் ஊ.ந.பொ.நி. அங்கத்தவர்களின் 9000 பிள்ளைகளுக்கு ரூ. 15,000 வீதம் ஊ.ந.பொ.நி. சபையினால் புலமைப் பரிசில் வழங்கப்படுகின்றது. வடக்கு
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2017.03.01
வவுனியா பிராந்திய அலுவலகம் திறப்பு
வவுனியா பிராந்திய அலுவலகம் இல 69/1/1 மில் வீதி, வவுனியா எனும் முகவரியில் வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2016.06.11
ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கு ஊ.ந.பொ.நி. சபையினால் புலமைப் பரிசில் வழங்குதல்
Click here to enlarge
ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கு புலமைப் பரிசில் வழங்கும் நிகழ்வு இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் கௌரவ சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2015.08.10
காசோலைகளை ஏற்பதற்கு ஊ.நி.பொ.நி. சபையின் புதிய கிளை அலுவலகம் திறந்துவைக்கப்பட்டது
இலங்கை வங்கியின் அனுசரணையுடன் கொழும்பு 01, யோர்க் வீதி, இல 85 இல் அமைந்துள்ள இலங்கை வங்கியின் 5 ஆவது நகரக் கிளை அமைந்துள்ள வளாகத்தில்
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2015.07.29
இருதயசத்திர சிகிச்சைகளுக்கு வழங்கப்படும் நலன்களை அதிகரித்தல்
Click here to enlarge
இருதய சத்திர சிகிச்சை உதவி வழங்கும் நலத்திட்டத்தின் கீழ் செயலூக்கமுள்ள அங்கத்தவர்களுக்கு இருதய சத்திர சிகிச்சைக்காக
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
Slide

Media Announcement

Considering the present Covid-19 situation in the country, the Customer Relation Service of Member Services Division of Employees Trust Fund Board in the Head Office at Narahenpita has been temporary closed from Today 17th August 2021 until further notice. Therefore, we are kindly request from General Public to drop your application pertains to the "Member Refunds" and "Benefit Claims" to the box maintained at Main Security or send by the Registered Post.

17/08/21
General Manager

Read PDF (Tamil) >>

...
* Applications closing date - 30/09/2021 *

Download Application >>

Enlarge The Advertisement >>
 
 
 
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியம் 1980 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க ஊ.ந.பொ.நிதியச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் 1981 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 01 ஆம் திகதி தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியமானது, ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபையினால் நிருவகிக் கப்படுவதுடன், தற்போது ஊ.ந.பொ.நி சபை தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் கௌரவ அமைச்சர் ரவீந்திர சமரவீர அவர்களின் கீழ் இயங்கிவருகின்றது
   
 
 
நிறுவன ரீதியான திறமையினூடாக அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் செயலூக்கமிக்க மற்றும் சாத்தியமிக்க முதன்மையான நம்பிக்கைப் பொறுப்பாக விளங்குதல்.
 
 
 
​நிதிசார் உறுப்பினர் நலன்கள் மற்றும் சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவைகளை பரந்த அளவில் வழங்குவதில் மிகவும் அக்கறையுள்ள மற்றும் விவேகமுள்ள நம்பிக்கைப் பொறுப்பாக விளங்குதல்.
 
 
 
  ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபையானது, 1981 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 01 ஆம் திகதியிலிருந்து தொழிற்பட ஆரம்பித்தது தொழில் அமைச்சின் கீழ் இயங்கி வந்ததுடன், தற்போது தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சின் கீழ் செயற்படுகின்றது
   
 
   
 
 
 
 
பொது விசாரணைகள் : inquiry@etfb.lk
அங்கத்தவர் சேவைகள்            : memserv@etfb.lk
உதவுதொகை சேகரிப்பு       : contcoll@etfb.lk
முறைப்பாடுகள் : complaint@etfb.lk
 
 
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.